bruidskapsels

B R U I D S K A P S E L S

 

Voor de mooiste dag van je leven verzorgen wij vol overgave je

bruidskapsel. Dit kan bij ons in de salon of eventueel op locatie.

 

In overleg met jou maken we één of twee weken voorafgaande aan

de bruiloft een proefkapsel, zodat je weet wat je kunt verwachten.

 

 

 

 

 

 

< terug naar behandelingen

© C o p y r i g h t H a a r l i j n K a p p e r s A l l R i g h t s R e s e r v e d P e p e r s t r a a t 11 O u d - B e i j e r l a n d 0 1 8 6 - 6 4 9 2 3 9 i n f o @ h a a r l i j n .n l